7.6K
0 1

آشنایی با دنیای پنهان میکروبیوم‌ها

آیا انسان‌ها و میکروبیوم‌ها به یکدیگر احتیاج دارند؟

میکروبیوم‌ها مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها هستند که در محیطی معین با هم زندگی می‌کنند. هر ذره خاک و هر رسوبی روی زمین دارای یک میکروبیوم است. در بدن، میکروبیوم‌هایی در پوست، دهان، لوله گوارش و هرجایی که در تماس با دنیای بیرون است، وجود دارند. ما و میکروبیوم‌ها هردو به هم نیاز داریم. هریک از ما در داخل خود ترکیب به‌خصوصی از تنوع میکروبی را حمل می‌کنیم. میکروبیوم منحصربه‌فرد شما از زمان تولد شکل می‌گیرد و تحت تاثیر رژیم غذایی، تجارب آنچه در معرضش هستید و محل زندگی‌تان قرار می‌گیرد. در برخی موارد، میکروبیوم‌ها حتی می‌توانند بر خُلقیات و رفتارتان تاثیر بگذارند. برای اینکه از میکروبیوم‌ها بیشتر بدانید این ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود