آشنایی با دنیای پنهان میکروبیوم‌ها

آیا انسان‌ها و میکروبیوم‌ها به یکدیگر احتیاج دارند؟

2.7K
0 1
میکروبیوم‌ها مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها هستند که در محیطی معین با هم زندگی می‌کنند. هر ذره خاک و هر رسوبی روی زمین دارای یک میکروبیوم است. در بدن، میکروبیوم‌هایی در پوست، دهان، لوله گوارش و هرجایی که در تماس با دنیای بیرون است، وجود دارند. ما و میکروبیوم‌ها هردو به هم نیاز داریم. هریک از ما در داخل خود ترکیب به‌خصوصی از تنوع میکروبی را حمل می‌کنیم. میکروبیوم منحصربه‌فرد شما از زمان تولد شکل می‌گیرد و تحت تاثیر رژیم غذایی، تجارب آنچه در معرضش هستید و محل زندگی‌تان قرار می‌گیرد. در برخی موارد، میکروبیوم‌ها حتی می‌توانند بر خُلقیات و رفتارتان تاثیر بگذارند. برای اینکه از میکروبیوم‌ها بیشتر بدانید این ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار