بهبود سواد سلامت جامعه چگونه امکان‌پذیر است؟

با دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی آشنا شوید

2.6K
0 0
دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی دارد و سابقه فعالیت در زمینه‌های، شهری اجتماعی و فرهنگی. او در سلسله ویدئوهایی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان به درک درستی از چگونگی بهبود سواد سلامت جامعه رسید و بهبود سواد سلامت جامعه چگونه امکان‌پذیر است؟ دعوتید به تماشای ویدئوهای دکتر الهام فخاری.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار