حرکات چشم و دست و پا چه می‌گویند؟

افشاگری‌های زبان بدن!

2.7K
0 1
آیا می‌دانید بیشتر اوقات هنگام برقراری ارتباط از زبان بدن خود استفاده می‌کنید؟ زبان بدن می‌تواند انواع مختلفی از احساسات و معانی را منتقل کند. با وجود تاثير فرهنگ و سنت بر معانی زبان بدن، اما 19 واقعیت درباره زبان بدن وجود دارد. مانند حالت‌هایی که می‌گوید طرف مقابل شما عصبی یا بی تاب است، دروغ می‌گوید یا چیزی را پنهان می‌کند، به موضوع بحث علاقمند یا بی‌علاقه است، غمگین است یا شاد و... .برای آشنایی با این 19 واقعیت این ویدئو جذاب را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار