دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید، یک مولکول حیاتی به شکل نردبان مارپیچی بلند

DNA چیست و چه کاری در بدن ما انجام می‌دهد؟

2.7K
0 2
DNA یا دئوکسی‌ ریبونوکلئیک اسید، یک مولکول حیاتی به شکل نردبان مارپیچی بلند است که دستورالعمل‌های مورد نیاز برای زنده ماندن و تولید مثل یک موجود زنده را در خود دارد. برای انجام این کار، توالی‌های DNA باید به پیام‌هایی تبدیل شوند که می‌توانند برای تولید مولکول‌های پیچیده‌ پروتئین‌ استفاده شوند. این مسیر سخت که با مشارکت RNA، ریبوزوم یا رناتن (Ribosome)، اسیدهای آمینه و مولکولهای بسیار دیگری طی می‌شود، در این ویدیو به سادگی توضیح داده شده است. دعوتید به تماشا.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار