با دکتر حمید مهرابی و تخصص سلامت جنسی آشنا شوید

2.7K
0 0
دکتر حمید مهرابی متخصص در زمینه سلامت جنسی، پژوهشگر و مدرس است و بر سلامت جنسی افرادی با معلولیت‌های جسمی تمرکز، افراد ناشنوا، تمرکز دارد. هدف کلینیک ژوآ با مدیریت این متخصص، بهزیستی جنسی و درمان اختلالات جنسی افراد است. در این ویدیو آقای دکتر حمید مهرابی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار