پژشکی اجتماعی و سلامت روان

با دکتر سیدعلی آذین و تخصص سلامت جنسی آشنا شوید

2.8K
0 0
دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو سکسولوژیست است. در این ویدیو او درباره پزشکی اجتماعی و سلامت جنسی می‌گوید. اینکه پزشکی اجتماعی فراتر از کارهای بالینی است و دغدغه‌ای اجتماعی دارد. سلامت همگانی نیز در روابط، رفاه جسمی، روانِ و اجتماعی تاثر مستقیم دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار