8.5K
0 0

آشنایی با دکتر شیما تشرعی و

رشته تخصصی نوتراسیوتیکس و غذاهای فراسودمند

خانم دکتر شیما تشرعی داروساز و دستیار تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران است و در این ویدئو با بیوگرافی و سابقه تحصیلی و کاری او آشنا می‌شویم. همچنین آشنایی با رشته‌ نوتراسوتیکس‌ که هدف آن بررسی و ایجاد جایگاه برای غذاهای فراسودمند است تا مردم بتوانند به‌صورت طبیعی از این فرآورده‌ استفاده کنند. نوتراسوتیکس‌ها فراورده‌های غذایی با ارزش دارویی هستند. از جمله پروبیوتیک‌‎ها، مینرال‌ها، اسیدآمینه، پروتیئن‌ها و ویتامین‌ها.
با این رشته تحصلی هم آشنا می‌شویم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود