7.3K
0 0

وقتی زبان بدن به ما کمک می‌کند

تکنیک‌هایی برای استفاده درست از زبان بدن و ارتباط غیرکلامی

بخش زیادی از ارتباط ما با دیگران، ارتباط غیر کلامی است. بنابراین یادگیری مهارت‌ ارتباط غیر کلامی و زبان بدن به ما در بهبود روابطمان با دیگران و اثربخشی کلام تاثیر می‌گذارد. در این ویدیو نکاتی را آموزش می‌دهد که به شما در
سخنانتان در جلسات، سمینار، ارائه و ... کمک می‌کند. از جمله این تکنیک‌ها می‌توان به کنار گذاشتن موانع، نشان دادن دست‌ها و اشاره به تعدادی از حضار اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر از روابط غیر کلامی این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود