وقتی زبان بدن به ما کمک می‌کند

تکنیک‌هایی برای استفاده درست از زبان بدن و ارتباط غیرکلامی

2.6K
0 0
بخش زیادی از ارتباط ما با دیگران، ارتباط غیر کلامی است. بنابراین یادگیری مهارت‌ ارتباط غیر کلامی و زبان بدن به ما در بهبود روابطمان با دیگران و اثربخشی کلام تاثیر می‌گذارد. در این ویدیو نکاتی را آموزش می‌دهد که به شما در
سخنانتان در جلسات، سمینار، ارائه و ... کمک می‌کند. از جمله این تکنیک‌ها می‌توان به کنار گذاشتن موانع، نشان دادن دست‌ها و اشاره به تعدادی از حضار اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر از روابط غیر کلامی این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار