آشنایی علمی با چرخه خواب و رخ دادن بختک

فلج خواب چیست؟

2.9K
0 1
آیا با «بختک» آشنایی دارید؟ تا به حال به اصطلاح بختک روی شما افتاده است؟ این ویدئو به زبانی ساده درباره دلیل علمی بختک می‌گوید. در ابتدا هم از چرخه خواب و بیداری انسان می‌گوید که سه فاز متمایز دارد، هوشیاری مرحله اول و در آن مغز بسیار فعال است. مغز پیام‌ها را از اعصاب محیطی اندام‌ها می‌گیرد و حس‌های واضحی را مانند بینایی، صداها، لامسه و غیره را تولید می‌کند. مرحله دوم: خواب غیر رِم است؛ در این مرحله، مرکز خواب که در قسمت هسته پری‌اپتیک بطنی جانبی یا (vlpo) در هیپوتالاموس قرار دارد، گابا ترشح می‌کند که موجب مهار تحریکات نورون‌ها یا تضعیف آن‌ها در مغز می‌شود و تشکیلات شبکه صعودی را خاموش می‌کند، درنتیجه مراکز بالاتر مغز خاموش و تمام احساسات واضح شما متوقف می‌شوند. این بدان معناست که شما در طول خواب غیر رم رویا نمی‌بینید. مرحله سوم، خواب رِم یا خواب حرکت سریع چشم است. (ARAS) دوباره فعال می‌شود و مراکز بالاتر را تحریک می‌کند، و در نتیجه تجربیات واضح مانند صداها و مناظر دوباره تولید می‌شوند، اما در خواب آرام، این احساسات بدون استفاده از سیگنال‌های اندام‌های حسی ایجاد می‌شوند. می‌دانید به این احساسات واضح درونی تولیدشده چه می‌گوییم؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خواب، رویا، بختک یا فلج خواب و... این انیمیشن ساده را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار