7.7K
0 2

رژیم غذایی سالم، دنیایی سالم‌تر

امیدی به بهبود وضعیت تغذیه درجهان هست؟

غذاهای سرشار از قند، نمک و یا چربی‌های ناسالم از یک طرف باعث می‌شوند کودکان رشد سالمی نداشته باشند و از طرف دیگر باعث اضافه وزن یا چاقی هستند. این رژیم‌های غذایی ناسالم به شدت تحت‌تأثیر بازاریابی شرکت‌های غذایی هستند که دسترسی آسان به این قبیل مواد را فراهم می‌کنند. اما آیا راهی برای بهبود این شرایط وجود دارد؟ ویدیو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود