در زمان زلزله چگونه از خود محافظت کنیم؟

آشنایی با اقدامات ضروری در زمان زلزله

5.9K
0 1
اقدامات لازم برای حفظ ایمنی خود و اطرافیان در زمان زلزله بسیار مهم و حیاتی است؛ از جمله این دوری از ساختمان‌ها و پنجره‌ها، بستن ورودی شیر آب و گاز، رفتن به فضای باز و همراه داشتن وسایل مورد نیاز از جمله مدارک و دارو‌های مهم. تا انتهای ویدئو همراه ما باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار