7.9K
0 1

VSD یکی از علت‌های بالا رفتن فشار خون

نقص دیواره بین بطنی چیست؟

نقص دیواره بین‌ بطنی عارضه‌ای است که در آن حفره‌ای بین دهلیز و بطن قلب وجود دارد و موجب برگشت خون به داخل ریه‌ها می‌شود و فرآیند اکسیژن گیری افزایش پیدا می‌کند. درصورت عدم درمان، این مشکل می‌تواند موجب بالا رفتن فشارخون در ریه‌ها گردد. برای اطلاعات ببیشتر با ما در این ویدیو همراه باشید. پاسخگوی سوالات شما در کامنت‌ها هستیم.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود