رابطه بین گرمای هوا و آلرژی

چرا آلرژی شما هر سال بدتر می‌شود؟

3.1K
0 0
آلرژی یا حساسیت واکنش بیش از اندازه سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل گوناگون است. کسانی که دچار حساسیت می‌شوند دستگاه ایمنی فوق هوشیار دارند که در برابر مواد ظاهراً بی‌‌زیان موجود در محل زندگیشان واکنشی بیش از اندازه نشان می‌دهند. این موضوع در فصل‌های مختلف مخصوصا بهار و تابستان به دلیل گرمای زمین بیشتر می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چرا آلرژی شما هر سال بدتر می‌شود؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار