8.7K
0 1

هنر بر هر درد بی درمان دواست

هنر درمانی می‌تواند اضطراب و استرس را کاهش دهد؟

همه ما توسط کلام با هم ارتباط داریم و گاهی اوقات هم احساست خود را پشت کلاممان پنهان می‌کنیم. یکی از روش‌های مناسب برای شکستن دیوار مقاومت و بروز احساسات، کارهای هنری مانند سفالگری و یا رنگ آمیزی است. با این کار می‌توانیم حس‌های گیر کرده در روح خود را آزاد و به رفع اضطراب و استرس خود کمک کنیم. با ما همراه باشید و سوالات خود را در کامنت از ما بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود