هنر بر هر درد بی درمان دواست

هنر درمانی می‌تواند اضطراب و استرس را کاهش دهد؟

3.1K
0 1
همه ما توسط کلام با هم ارتباط داریم و گاهی اوقات هم احساست خود را پشت کلاممان پنهان می‌کنیم. یکی از روش‌های مناسب برای شکستن دیوار مقاومت و بروز احساسات، کارهای هنری مانند سفالگری و یا رنگ آمیزی است. با این کار می‌توانیم حس‌های گیر کرده در روح خود را آزاد و به رفع اضطراب و استرس خود کمک کنیم. با ما همراه باشید و سوالات خود را در کامنت از ما بپرسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار