صداقت پاها در ابراز احساسات

چهار نوع زبان بدن پاها که باید بدانید!

3.1K
0 0
پاها هم مانند صورت می‌توانند احساسات فرد را نمایش دهند، بدون هیچ دروغی، چرا که کاملا غیر ارادی عمل می‌کنند. در این ویدیو به تمام این حرکات اشاره و توضیحاتی داده شده است. برای اطلاعات بیشتر با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. شما تجربه‌ای در این باره دارید؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار