کلیه نعل اسبی چه عوارضی به همراه دارد

در مورد کلیه نعل اسبی چه می‌دانید؟

3.2K
0 1

در بیماری کلیه نعل اسبی (Horseshoe kidney ) دو کلیه به هم متصل می‌شوند که این اتفاق در طی رشد جنین رخ می‌دهد؛ هنگامی که دو کلیه نزدیک بهم و در لگن هستند و یا می‌تواند به علت رویداد تراتوژنیک رخ دهد که در آن سلول‌های تشکیل دهنده کلیه در نقطه اشتباه قرار می‌گیرند. این بیماری می‌تواند مستعد عوارضی مانند ورم کلیه، سنگ کلیه و یا سرطان کلیه شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری کلیه نعل اسبی این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و سوالات خود را با ما مطرح کنید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار