کم‌شنوایی انتقالی، عصبی‌حسی و ترکیبی

شنوایی‌سنجی با تست رین و وبر چگونه انجام می‌شود؟

3.3K
0 0
کم شنوایی دارای سه نوع کم‌شنوایی انتقالی، کم‌شنوایی عصبی‌ حسی، کم‌شنوایی ترکیبی است که هرکدام علت‌های گوناگونی دارد و آزمایش‌های رین و وبر انواع کم شنوایی را ارزیابی می‌کند. این ویدیو نحوه انجام این تست و تفسیر آن آموزش می‌دهد. در این آزمایش از چنگال 512 هرتز استفاده و با انتقال صدا و تست شنیدن صدا از هر گوش، شنوایی فرد ارزیابی می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه انجام این آزمایش‌ها با ما همراه باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار