8.9K
0 1

کمکی که زبان به انسان می‌کند

عملکردهای متفاوت زبان را بشناسید

ما از زبان خود برای صحبت کردن و یا چشیدن غذا‌ها استفاده می‌کنیم. چشیدن غذا‌ها و طعم‌های متفاوت مانند ترشی، شوری، تلخی به وسیله جوانه‌های چشایی و بزاق دهان صورت می‌گیرد. همچنین انعطاف زیاد ماهیچه زبان به ما در صحبت کردن و تلفظ کلمات کمک می‌کند. برای آشنایی با نحوه عملکرد زبان در صحبت کردن و همچنین چشیدن و خوردن غذا‌ها این ویدیو را تا انتها دنبال کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود