کمکی که زبان به انسان می‌کند

عملکردهای متفاوت زبان را بشناسید

3.1K
0 1
ما از زبان خود برای صحبت کردن و یا چشیدن غذا‌ها استفاده می‌کنیم. چشیدن غذا‌ها و طعم‌های متفاوت مانند ترشی، شوری، تلخی به وسیله جوانه‌های چشایی و بزاق دهان صورت می‌گیرد. همچنین انعطاف زیاد ماهیچه زبان به ما در صحبت کردن و تلفظ کلمات کمک می‌کند. برای آشنایی با نحوه عملکرد زبان در صحبت کردن و همچنین چشیدن و خوردن غذا‌ها این ویدیو را تا انتها دنبال کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار