اَبَرقهرمانان باکتریایی به نام میکروبیوم انسان

میکروبیوم بدن، آنچه هستیم را شکل می‌دهد!

3.1K
0 1
بدن انسان یک اکوسیستم کامل حاوی بیش از 100 میلیارد باکتری‌ کوچک، متنوع و مفید است که داخل و بیرون آن را در بر گرفته‌اند. به این مجموعه‌ میکروبی، میکروبیوم انسان می‌گویند. میکروبیوم به هضم غذا، تأمین سوخت بدن و محافظت در برابر میکروب‌های مضر، کمک می‌کند و بر خلق و خو و سطح انرژی آن تأثیر می‌گذارد. این ویدیو شما را با میکروبیوم بدنتان و نحوه متعادل نگه‌داشتن آن آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار