آشنایی با مراحل سرطان دهان

مرحله‌بندی سرطان را بر اساس TNM بشناسید

3.2K
0 1
TNM مخفف عبارت تومور (اندازه و عمق)، گره (بررسی گسترش سرطان به گره‌های لنفاوی) و متاستاز (بررسی گسترش سرطان به سایر ارگان‌های بدن) است. هر کدام از این مراحل هم خودشان به مراحل کوچکتری تقسیم می‌شوند که در سرطان پیشرفته دهان، تمام این مراحل به ترتیب طی می‌شود. ویدیو را در همین باره تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار