9.1K
0 0

آشنایی با عفونت لوزه و راه‌های درمان آن

التهاب لوزه چیست و چرا رخ می‌دهد؟

لوزه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین اندام‌ها برای مبارزه با پاتوژن‌ها یا همان عوامل بیماری‌زا عمل می‌کنند، مانند در ورودی گلو از عبور ذرات ویروس و باکتری که با تنفس یا بلعیده شدند، جلوگیری می‌کنند. بنابراین عفونت آنها به خصوص در کودکان شایع است و با توجه به شدت آن با دارو، آنتی‌بیوتیک و گاهی جراحی رفع می‌شود. با این ویدیو همراه شوید. شما چه تجربه‌ای از عفونت لوزه دارید؟
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود