8.1K
0 0

زبان بدن چیست؟

زبان بدن چگونه در سخنرانی‌ها به ما کمک می‌کند؟

اشارات بدن یا زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای بدنی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار می‌کند. اگر می‌خواهید که مخاطبان‌تان را مجذوب کنید، زبان بدن، یک ابزار فوق العاده، برای این کار است. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چگونه می‌توان از زبان بدن به درستی استفاده کرد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود