8.2K
0 0

آشنایی با علل، علائم و راه‌های تشخیص و درمان ماستوسیتوز

درباره یک اختلال نادر و افزایش تعداد سلول‌های دستگاه ایمنی بدانید

ماستوسیتوز یا بیماری کلونال ماست‌سل یک اختلال نادر است که موجب افزایش تعداد ماست‌سل‌ها (سلول دستگاه ایمنی) می‌شود. دو دسته اصلی ماستوسیتوز وجود دارد: ماستوسیتوز پوستی که در آن ماست‌سل‌ها فقط در پوست انباشته می‌شوند و ماستوسیتوز سیستمیک که در آن ماست‌سل‌هادر بافت‌های دیگر مانند کبد، طحال، غدد لنفاوی، دستگاه گوارش و از همه شایع‌تر مغز استخوان تجمع می‌یابند. برای آشنایی با علائم این بیماری و روش‌های تشخیص و درمان، ویدیو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود