انحناهای غیر طبیعی کمر و گردن

لوردوز چیست؟

3.2K
0 0
لوردوز یا فرو رفتگی ستون فقرات عارضه‌ای است که باعث ایجاد انحنای غیر طبیعی در کمر و گردن می‌شود و این انحنای غیر طبیعی می‌تواند باعث ایجاد درد شود. با این ویدئو همراه شوید تا به صورت کامل با لوردوز کمر و گردن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار