مکانیسم و درمان فیبروز کیستیک

درمانی برای فیبروز کیستیک وجود دارد؟

3.3K
0 1
بیماری فیبروز کیستیک، یک نوع بیماری ژنتیکی است که باعث غلظت مخاط موجود در قسمت‌های مختلف بدن مانند ریه‌ها می‌شود و این غلظت مخاط و تجمع آن، زمینه‌ساز عفونت در ریه‌ها است. علت غلظت مخاط، عدم جریان یون کلر موجود در سلول و تجمع آن است. از راه‌های درمان این بیماری خوردن دارو‌هایی است که باعث رفع انسداد انتقال یون کلر می‌شود. برای آگاهی بیشتر درباره این بیماری، علت ایجاد و درمان آن این ویدئو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار