گفتگوهای درونی، تبدیل به باور می‌شود

باید از خودگویی منفی دست برداشت!

3.8K
0 0
گفتگوی درونی مثبت جایگزینی مناسب برای افکار منفی تکرار شونده است. تمرین برای خود گفتاری مثبت فریب دادن خودمان نیست، گفتگوی مثبت ذهن ما برای یافتن راهکارهای مناسب برای حل مشکلاتمان آماده می‌کند، اما یادمان باشد این تمرین نیازمند حوصله و صبوری است. ویدئو در همین باره است و اطلاعات خوبی در اختیارتان می‌گذارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار