عضو پیوند شده و عملکرد سیستم ایمنی

چرا بعد از پیوند کلیه باید داروهای سرکوب سیستم ایمنی خورد؟

3.3K
0 0
سیستم ایمنی بدن ما همیشه در حال جنگ با عفونت‌ها و عوامل خارجی است و البته اعضای پیوندی نیز برای سیستم ایمنی بدن یک عامل خارجی محسوب می‌شوند. از همین رو عدم کنترل عملکرد سیستم ایمنی می‌تواند موجب آسیب رسیدن به عضو پیوندی شود. در نتیجه افراد باید تا آخر عمر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف کنند که قدرت سیستم ایمنی را در برابر مقابله با عفونت‌ها نیز می‌کاهد. امروزه راه جدیدی برای حل این مشکل پیدا شده که در این ویدیو به آن اشاره می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار