مشکل در عضلات، مفاصل دنده‌ها در گردن و ستون فقرات

چهار تمرین ساده برای بهبود درد بین شانه و ستون فقرات

3.3K
0 0
درد بین دو شانه و ستون فقرات، می‌تواند به دلیل مشکل در عضلات، مفاصل دنده‌ها در گردن و ستون فقرات باشد که به دلیل نادرست نشستن یا خوابیدن رخ دهد. برای جلوگیری و همچنین تسکین درد در این نواحی راه‌کارهای ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید مثل، روش صحیح درست نشستن، خوابیدن و یا حتی پشت میز کار قرار گرفتن. اگر شما هم احساس درد در ناحیه بین دو کتف خود می‌کنید، با این ویدئو همراه شوید و نظرات خود را برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار