8.5K
0 0

مشکل در عضلات، مفاصل دنده‌ها در گردن و ستون فقرات

چهار تمرین ساده برای بهبود درد بین شانه و ستون فقرات

درد بین دو شانه و ستون فقرات، می‌تواند به دلیل مشکل در عضلات، مفاصل دنده‌ها در گردن و ستون فقرات باشد که به دلیل نادرست نشستن یا خوابیدن رخ دهد. برای جلوگیری و همچنین تسکین درد در این نواحی راه‌کارهای ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید مثل، روش صحیح درست نشستن، خوابیدن و یا حتی پشت میز کار قرار گرفتن. اگر شما هم احساس درد در ناحیه بین دو کتف خود می‌کنید، با این ویدئو همراه شوید و نظرات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود