8.3K
0 2

رهایی از میگرن با ماساژ دست!

رفلکسولوژی یا ماساژ دست را برای بهبود میگرن و سردردهای تنشی یاد بگیرید!

رفلکسولوژی یا ماساژ دست نوعی ایجاد فشار در نقاط مشخصی از دست و پا برای بهبود دردهای مختلف است و مانند ماساژهای دیگر شامل تکنیک‌های فشار دادن و ضربه زدن است. با این ویدئو همراه شوید و ماساژی برای بهبود میگرن و سردردهای تنشی یاد بگیرید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود