چطور بایستیم، چطور نگاه کنیم و چه زمانی صبر کنیم

سه راهکار برای بهبود زبان بدن وقت ارائه و سخنرانی!

1.8K
0 0
ما‌ دوست داریم هنگام ارائه یا سخنرانی، با اعتماد بنفس و‌ خونسرد بنظر برسیم. برای تقویت این مورد، یکی از بهترین راه‌ها بهبود زبان بدن است؛ اول اینکه سعی کنید اغلب مواقع با افراد ارتباط چشمی برقرار کنید و لبخند بزنید، دوم این که حالت و ژست مناسبی داشته باشید و سومین روش این است که بعد از گفتن یک نکته کلیدی‌ در ارائه، لحظاتی را صبر کنید و سرتان را تکان دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره زبان بدن در ارائه، ویدیو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار