راه‌هایی برای کنترل خشم در دوران پاندمی

0.9K
0 0
در شرایط کرونا استرس، نگرانی، ترس، تحریک‌پذیری و خشم و در همه افراد شدت پیدا می‌کند. البته خشم ذاتاً منفی و مضر نیست، اما نحوه بروز آن اهمیت دارد. خشم مانند باد داخل بادکنک است. اگر مدیریت خشم را بیاموزیم، کم‌کم شدت آن کاهش می‌یابد و کوچک می‌شود. ویدیو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار