معاینه گوش، هر پنج سال یکبار

شنوایی سنجی به روش تست رین و وبر را تماشا کنید

1.6K
0 0
شنوایی سنجی در هر سنی باید انجام شود و استاندارد آن هر پنج سال یکبار است. در شنوایی‌سنجی ارزیابی شنوایی با استفاده از اتوسکوپ و دیاپازون انجام می‌شود و این تست‌ها با نام‌های رین و وبر معروف هستند. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید شنوایی سنجی در بزرگسالان به چه صورت انجام می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار