9.2K
0 0

کرانیوسینوستوز؛ انواع و روش تشخیص

علت بد شکلی سر نوزادان چیست؟

کرانیوسینوستوز (Craniosynostosis) یا بد شکلی جمجمه، نقصی مادرزادی است به دلیل بسته شدن زودرس برخی از درزهای جمجمه رخ می‌دهد؛ نواحی رشدی که اجازه رشد طبیعی مغز را به جنین می‌دهند و در صورتی‌ که این درزها زود بسته شوند، شاید مغز را در ناحیه‌ای محدود کنند و باعث رشد غیرطبیعی آن در ناحیه دیگری شوند. به دو علت هم ایجاد می‌شود، سندرم جهش ژنتیکی یا نوع غیر سندرمی که علت نامشخصی دارد. این ویدئو را تماشا کنید و با پنج نوع بدشکلی جمجمه آشنا شوید؛ سندرم‌های آپرت، کروزون، سندروم فایفر، سندرم مونکه و Saethre-Chotzen که با سونوگرافی در دوران بارداری قابل تشخیص هستند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود