تکنیک‌هایی برای سرگرمی کودکان موقع سنجش شنوایی

بازی و تمرین برای تست شنوایی با بچه‌ها!

1.8K
0 1
شنوایی سنجی برای کودکان باید به شکلی انجام شود که کودک بتواند به خوبی با پزشک ارتباط برقرار کند و نتیجه درستی حاصل شود. برای انجام این کار، پزشکان از روش‌هایی استفاده می‌کنند که کودک را در موقعیت یک بازی قرار می‌دهند تا هم کودک از ابزار و وسایل ترسی نداشته باشد و هم نتیجه تست مطلوب شود. با این ویدئو همراه شوید تا ببنید پزشکان از چه تکنیک‌هایی برای سرگرمی کودکان موقع سنجش شنوایی آن‌ها استفاده می‌کنند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار