8.3K
0 1

تکنیک‌هایی برای سرگرمی کودکان موقع سنجش شنوایی

بازی و تمرین برای تست شنوایی با بچه‌ها!

شنوایی سنجی برای کودکان باید به شکلی انجام شود که کودک بتواند به خوبی با پزشک ارتباط برقرار کند و نتیجه درستی حاصل شود. برای انجام این کار، پزشکان از روش‌هایی استفاده می‌کنند که کودک را در موقعیت یک بازی قرار می‌دهند تا هم کودک از ابزار و وسایل ترسی نداشته باشد و هم نتیجه تست مطلوب شود. با این ویدئو همراه شوید تا ببنید پزشکان از چه تکنیک‌هایی برای سرگرمی کودکان موقع سنجش شنوایی آن‌ها استفاده می‌کنند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود