تطابق ژنتیکی و پیوند سلول‌های بنیادی

سلول‌های بنیادی ذخیره شده از بند ناف نوزاد برای چه افرادی قابل استفاده است؟

1.8K
0 1
سلول‌های بنیادی ذخیره شده از بند ناف نوزاد می‌تواند در آینده برای خود کودک مورد استفاده قرار بگیرد البته به شرطی که کودک دچار نقص ژنتیکی نباشد که در این صورت خون بند ناف نیز شامل این نقص ژنتیکی است. همچنین این نمونه خون برای هر کسی که تطابق ژنتیکی با فرد داشته باشد قابل استفاده است. برای اطلاعات بیشتر با آقای دکتر مرتضی ضرابی، دکترای تخصصی سلولی مولکولی در این ویدیو همراه باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار