نه کامل درونگرا و نه برونگرا!

هفت نشانه‌ای که می‌گوید شما یک میان‌گرا هستید

1.7K
0 1
شاید با خواندن مطالب درمورد درون‌گراها و برون‌گراها احساس کنید که در شرایط مختلف شخصیتی از هر دو را دارید. در این صورت باید به شما بگوییم که یک میان‌گرا هستید. یعنی با توجه به جمع و موقعیت واکنش‌ها و عواطف مختلفی دارید. برای اطلاعات بیشتر درمورد این نوع شخصیت و شناخت خود، با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. اگر سوال یا تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما کامنت بگذارید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار