نکاتی ضروری وقت کمک‌های اولیه

وقت حادثه چه کاری انجام بدهیم درست است؟

1.9K
0 1
زمان رخ دادن حادثه‌، برای کمک باید باید تحلیلی سریع از حادثه و وضعیت افراد انجام دهید. اگر فرد دیگری در آن جا حضور دارد با اورژانس تماس بگیرد. به سوالات تیم اورژانس با دقت جواب دهید و هرگونه‌ اطلاعات لازم را در اختیار آنها بگذارید. تا زمان تایید اورژانس در رابطه با دریافت اطلاعات لازم، تلفن را قطع نکنید. در صورتی که حادثه بزرگ و خطرناک باشد فقط با اورژانس تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار