با خودشیفتگی دیگران چه کنیم؟

نحوه برخورد با افراد خودشیفته باید چگونه باشد؟

1.9K
0 0
نحوه برخورد با افراد خودشیفته باید چگونه باشد؟ این سوال خیلی از کسانی است که یکی از اطرافیانشان به خودشیفتگی مبتلاست. در ابتدا باید گفت که خودشیفتگی اطرافیان را نمی‌توان تغییر داد و این تصمیم با شماست که علاقه‌ دارید رابطه خود را با فرد خودشیفته ادامه دهید یا خیر. اما اگر قصد ادامه ارتباط با چنین کسانی را دارید با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چگونه باید با افراد خودشیفته اطراف خود زندگی کنیم؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار