8.4K
0 0

مانند یک حرفه‌ای از دستانتان برای برقراری ارتباط استفاده کنید

پانزده نکته درباره حرکات دست وقت سخنرانی!

حتما برای شما هم پیش آمده که در زمان سخنرانی، نمی‌دانید با دستان خود چه کنید، یا بهتر است بگوییم باید چگونه از دستان خود استفاده کنید تا حضار توجه بیشتری به شما نشان دهند. زبان بدن در زمان سخنرانی به شما کمک می‌کند تا هم اعتماد به نفس خود را نشان دهید و هم بتواند توجه مخاطبین را به خود جلب کنید. با این ویدئو همراه شوید تا به شما نشان داده شود که چگونه می‌توانید اعتماد به نفس خود را در مقابل مخاطبان حفظ کنید و البته با دستان خود چه کنید!
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود