درباره سلول‌های بنیادی و سلول‌درمانی بیشتر بدانید!

تحت چه شرایطی سلول‌درمانی برای یک بیماری استفاده می‌شود؟

1.9K
0 1

پیوند سلولی از جمله اقداماتی است که برای انجام آن قوانین محکمی وجود دارد. ابتدا آزمایش روی حیوانات و از موفقیت سه دوره آزمایش بالینی انجام می‌شود. در صورت موفقیت‌آمیز بودن مرحله سوم، آزمایش روی تعداد محدودی از بیماران انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر از روند سلول درمانی در این ویدیو با آقای دکتر مرتضی ضرابی، دکترای تخصصی سلولی مولکولی همراه باشید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار