شکایت از بی‌مزه بودن غذاها

نکات مهم درباره بهتر کردن طعم غذا در زمان شیمی‌درمانی

1.8K
0 2
بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی انجام می‌دهند، از تغییر مزه دهان و یا بدون طعم بودن غذاها شکایت دارند. علت این است که پرتو درمانی و شیمی درمانی بر روی حس چشایی آنان تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود طعم غذاها را به خوبی متوجه نشوند. اما برای حل آن راه‌کارهایی وجود دارد. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار