8.5K
0 2

شکایت از بی‌مزه بودن غذاها

نکات مهم درباره بهتر کردن طعم غذا در زمان شیمی‌درمانی

بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی انجام می‌دهند، از تغییر مزه دهان و یا بدون طعم بودن غذاها شکایت دارند. علت این است که پرتو درمانی و شیمی درمانی بر روی حس چشایی آنان تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود طعم غذاها را به خوبی متوجه نشوند. اما برای حل آن راه‌کارهایی وجود دارد. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود