زبان بدن زشت!

نه رفتار آزاردهنده که باید بشناسیم!

1.7K
0 1
گاهی برخی طوری می‌نشینند که شما احساس می‌کنید بهتان بی‌احترامی می‌شود؛ مانند کسی که صندلی رو به رویی شما با پاهای باز نشسته است. دیگر چه مدل نشستن و چه رفتارهایی می‌تواند نشان از بی‌ادبی باشد؟ با این ویدئو همراه شوید تا با 9 رفتار آزاردهنده طرف مقابل خود بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار