شنوایی سنجی با بازی و سرگرمی

چطور کودکان را برای انجام تست شنوایی سنجی همراه کنیم؟

1.7K
0 0
آزمایش شنوایی‌سنجی بر روی کودکان گاهی به علت عدم همکاری آنها کمی دشوار است. برای همین باید به زبان خودشان و با لحنی دوستانه آنها را به همکاری دعوت کرد. این ویدئو نشان می‌دهد که برای تست شنوایی کودکان چطور از آنها می‌خواهند هرگاه صدایی شنیدند اسباب بازی مربوطه را سرجای خود بگذارند و همچنین با قرار دادن لوله‌ پلاستیکی نرم در گوش آزمایش تمپانومتری را انجام می‌دهند. برای دیدن نحوه آزمایش شنوایی سنجی کودکان با این ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار