توهم، بی‌خوابی و فلج خواب

نارکولپسی یا حمله خواب چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

2.3K
0 0
نارکولپسی یا حمله خواب باعث توهم، بی‌خوابی و فلج خواب است و هیجان این بیماری را تشدید می‌کند.‌ این بیماری باعث اختلال اعصاب می‌شود و مغز توانایی کنترل چرخه خواب و بیداری خود را از دست می‌دهد و باعث فلج ماهیچه می‌شود که بیشتر اوقات تحث تأثیر خنده یا هیجان تحریک می‌شود و باعث توهم قبل از خواب می‌شود. در ادامه از شما می‌خواهم برای اطلاعات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار