سلول بنیادی خون‌ساز و غیر خون‌ساز

سلول‌های بنیادی بندناف به چه شکلی قابل استفاده است؟

2.1K
0 1

در خون بند ناف دونوع سلول بنیادی خون ساز و غیر خون ساز یا مزانشیمی وجود دارد که نوع اول غیر قابل تکثیر و نوع دوم به شدت قابل تکثیر است. از سلول بنیادی مزانشیمی می‌توان در مشکلات و بیماری های عصبی، اسکلتی، ارتوپدی و ماهیچه‌ای استفاده نمود. برای اطلاعات بیشتر درمورد این نوع سلول بنیادی و نحوه استفاده از آن در درمان بیماری‌ها در این ویدیو با آقای دکتر مرتضی ضرابی، دکترای نخصصی سلولی مولکولی همراه باشید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار