هر آنچه که باید در مورد کلینوداکتیلی بدانید

علت انحنای انگشت کودکان چیست؟

2K
0 1
کلینوداکتیلی (clinodactyly) به معنای انحنای یک انگشت در دست یا پای کودکان است. در این بیماری یکی از انگشتان که عمدتا انگشت پنجم است به سمت انگشت مجاور خم می‌شود. این عارضه در بیشتر موارد باعث درد، تورم یا التهاب نمی‌شود و درمان آن فقط در صورتی ضروری است که انحنای انگشت، مانع عملکرد سایر انگشتان شود. با این ویدئو همراه شده تا با کلینوداکتیلی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار