یک بیماری ناشی از کمبود ارثی یک آنزیم

درباره بیماری گوچر و تجمع چربی در کبد و طحال بدانید

2.1K
0 0
بیماری گوچر که ناشی از کمبود ارثی یک آنزیم است، باعث تجمع نوع خاصی از چربی در ارگان‌های به‌خصوصی مثل کبد و طحال می‌شود؛ این مواد چربی می‌توانند در بافت استخوان تجمع و استخوان را ضعیف کنند و خطر شکستگی را افزایش دهند. این بیماری شامل دو نوع نوروپاتیک و یک نوع غیرنوروپاتیک می‌شود. همچنین می‌تواند باعث حرکات غیرعادی چشم، تشنج و آسیب مغزی شود. با این ویدئو همراه شوید تا با این بیماری ارثی بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار