یک بیماری پوستی و خود ایمنی

لیکن پلان عوارض دائمی ندارد

2.3K
0 1
بیماری لیکن پلان یک بیماری پوستی و خود ایمنی است که به صورت ژنتیکی منتقل می‌شود. این بیماری با ضایعات پوستی و خارش همراه است ولی معمولا بعد از مدتی بهبود میابد و عوارض آن دائمی نیست. بنابراین درمان خاصی ندارد و اقدامات درمانی شامل روش‌هایی است که ناراحتی فرد را از خارش بثورات کاهش دهد. با این ویدئو همراه شده تا با این بیماری بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار